Kakšen je princip adsorpcije aktivnega oglja?

Čiščenje vode z adsorpcijskim filtrirnim materialom z aktivnim ogljem je uporaba njene porozne trdne površine, odstranjevanje adsorpcijskih organskih ali strupenih snovi v vodi, tako da se voda očisti. Raziskave kažejo, da ima aktivno oglje močno adsorpcijsko sposobnost za organsko snovi z molekulsko maso v razponu 500-1000. Na adsorpcijo aktivnega oglja na organskih snoveh vplivajo porazdelitev velikosti por in značilnosti organske snovi, predvsem polarnost in molekularna velikost organske snovi. Enaka velikost organske snovi snovi, večja kot je topnost, močnejša je hidrofilnost, aktivnejše oglje pri njegovi adsorpciji slabše, nasprotno, topnost majhne, ​​slaba hidrofilnost, šibka polarnost organskih snovi, kot so benzenske spojine, fenolne spojine, imajo močno adsorpcijsko sposobnost. Aktivno oglje za čiščenje vode se običajno uporablja za čiščenje vode, odstranjevanje neprijetnega vonja, odstranjevanje težkih kovin in debelega črevesa v vodi, izboljšajo kakovost vode, vodovodna voda, čista voda, obdelava idealnega materiala z visoko čisto vodo. Uporablja se lahko tudi za globinsko čiščenje odplak.


Čas objave: od 10. avgusta do 2021